Tornby-Vidstrup-Sognearkiv

 Kig ind - alle er velkommen

Adresse:

Hovedvejen 59, Tornby, 9850 Hirtshals (i Tornby Gl. Købmandsgaard)

Åbningstider:

Hver onsdag fra 15 til 17.

Vi træffes uden for åbningstiden efter aftale med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen: 

Hanne Kirketerp, Tornby, formand             28578727

Gunhild Godsk, Vidstrup, næstformand      2049 6137

Mona Jensen, Tornby, kasserer                   25132748

Christian Byrdal, Tornby, sekretær             9897 7433

Karen Jensen, Tornby                                 51143782

Bodil Frost, Vidstrup                                   9897 7323

Chrestina Dahl, Vidstrup                             4054 5160

Arkivets mail-adresse: tvarkiv@gmail.com

Arkivets Samlinger:

Kirkebøger

Folketællinger

Lægdsruller

Matrikelkort

Protokoller, regnskabsbøger

Erindringer

P. Christensens store samling af egnshistorie (P. Christensen var lærer i Tornby 1915-1953)

Avisudklip tilbage til 1800-tallet

Ca. 2000 fotos af personer, gårde, huse, landskaber m.m.

Videooptagelser og lydbånd

En stor del af arkivets samlinger er registreret online. Søg under

Tornby-Vidstrup Sognearkiv i

www.arkiv.dk