UDSTILLINGEN

Skudehandel fra kyst til kyst

På ladens lange nordvæg findes en panoramaudstilling, som i den ene ende viser en havn i den norske skærgård med pakhuse  og beboelser. Området summer af aktivitet. I den modsatte ende ses en flad sandstrand i det nordjyske med skudehandlergårde og huse. På den flade sandstrand hersker stor aktivitet med lastning og lodsning. På vandet mellem de to handelssteder ses flere skuder, som er på vej o

Tornby 1928

Udstillingen skildrer livet i Tornby i mellemkrigsårene omkring året 1928, hvor landbruget  samt de mange små håndværkere og forretningsdrivende prægede landsbysamfundet.  Der berettes også om vejforløb, postbefordring med hestekøretøj, skoler samt den næsten nye privatbane.

UDSTILLINGER

Udstillinger i butikkens baglokaler:

Skudehandel

I det første lokale bag købmandsbutikken findes en permanent udstilling om skudehandelen  -  den gamle handelsforbindelse over Skagerrak mellem Vendsyssel, Hanherred og Thys vestkyst på den ene side og det norske Sørlandet på den anden side.

 I 1800-tallet deltog købmandsgården i denne trafik. Købmand Søren Jensen og hans hustru Mette Ovesdatter var de første, og senere overtog sønnen Mads Sørensen forretningen. Han havde egne skuder samt pakhus på Tornby Strand.                     

Pakhuset på Tornby strand

gamle pakhuse i Blokhus

og i Mandal (sørlandet)

Vejnavne

I købmandsgårdens bageste lokale findes en mindre udstilling, som fortæller om vejnavne i området. Flere af navnene kan fortælle en god historie om lokalkendte personer. 

Landskabsmodel

I det bageste lokale ses også en landskabsmodel, som viser Tornby og nærmeste omegn i målestok 1:4000. Det tog udstillingsgruppen tre år og ca. 1100 timer at fremstille landskabet med kirker, gårde, huse, møller, veje, jernbane, osv.

Udstillinger i laden:

”Hvedeskibet”

Udstillingen omhandler en dramatisk stranding, som fandt sted ved Nørlev Strand i året 1790. Skibets last bestod af hvede. Bønderne fra Tornby og Horne sogne roede i nattens mulm og mørke ud til vraget og forsynede sig med korn.

Det skulle de ikke have gjort, for myndighederne fik nys om tyveriet, og egnens bønder blev idømt hårde tugthusstraffe. I alt ca. 60 mænd fra Tornby og Horne måtte efter tur vandre den tunge gang til tugthuset i Viborg for at afsone deres straffe.

Skudehandel fra kyst til kyst

På ladens lange nordvæg findes en panoramaudstilling, som i den ene ende viser en havn i den norske skærgård med pakhuse  og beboelser. Området summer af aktivitet. I den modsatte ende ses en flad sandstrand i det nordjyske med skudehandlergårde og huse. På den flade sandstrand hersker stor aktivitet med lastning og lodsning. På vandet mellem de to handelssteder ses flere skuder, som er på vej over Skagerrak.

Skudehandel fra kyst til kyst

På ladens lange nordvæg findes en panoramaudstilling, som i den ene ende viser en havn i den norske skærgård med pakhuse  og beboelser. Området summer af aktivitet. I den modsatte ende ses en flad sandstrand i det nordjyske med skudehandlergårde og huse. På den flade sandstrand hersker stor aktivitet med lastning og lodsning. På vandet mellem de to handelssteder ses flere skuder, som er på vej

Tornby 1928

Udstillingen skildrer livet i Tornby i mellemkrigsårene omkring året 1928, hvor landbruget  samt de mange små håndværkere og forretningsdrivende prægede landsbysamfundet.  Der berettes også om vejforløb, postbefordring med hestekøretøj, skoler samt den næsten nye privatbane.

Udstillingerne i købmandsgårdens baglokaler og i laden

er åbne i butikkens åbningstid.

Alle udstillinger på købmandsgården er skabt af udstillingsgruppen, som består af Margit og Jens O. Frederiksen, Bodil Petersen, Jan Jensen og Poul Andersen.